FANDOM


Sükün harekesi olmayan harfe derler. Sükün ikiye ayrılır: Sükünü Lazım, Sükünü Arız.

Sükünü Lazım vakfen ve vaslen (durduğmuzda ve geçtiğimizde) sakin'dir. Bu bir harfin cezm ve şeddesi olursa anlanır. Şedde'de: ( لْ + لِ = لِّ ). Sükünü Arız vakfen sakin ama vaslen sakin değildir. Genellikle her Kuran-ı Kerim-Durağında Sükünü Arız vardır.