FANDOM


Elif (ا) Arapça alfabesi'nin birinci harfi dir. Kameri ve İzhar harflerin'dendir. Harf-i Med harflerin'dendir. Harekesi olursa Hemze olur.

MahreçEdit

Elif bütün arapça harfler gibi ayrı ayrı harekeler değişir. Üstün'de e veya a olarak okunur, Esre'de i veya ı olarak ve Ötre'de ü veya u olarak. Boğazın en aşağısından okunur.

YazılışEdit

Yalın Başta Ortada Sonda Med işareti ile Fonetik
ا ا‎ - ـا آ‎‎ a:


Elif (ا‎) | Be (ب‎) | Te (ت‎) | Se (ث‎) | Cim (ج‎) | Ha (ح) | Hı (خ‎) | Dal (د) | Zel (د) | Ra (ر‎) | Ze (ز‎) | Sin (س) |
Şın (ش) | Sad (ص) | Dad (ض) | Tı (ط) | Zı ( ظ‎‎‎ ) | Ayn ( ع ) | Ğayn ( غ ) | Fe ( ف ) | Kaf ( ق ) | Kef ( ك‎ ) |
Kef ( ك‎ ) | Lam ( ل‎‎ ) | Mim ( م‎ ) | Nun ( ن‎ ) | He ( ﻫ,ﻩ‎ ) | Vav (و ) | Ye ( ﻱ )
Ek İşaretler:
Hemze (ء‎) | Dört Elif işareti (آ) | Ta marbuta (ة) | Elif meksur (ى) | Lam-Elif ( لا)
Harekeler:
Üstün | Esre | Ötre | İki Üstün | İki Esre | İki Ötre | Wasla
Eklentiler:
Pe (پ) | Çe (چ) | Že (ژ) | Gaf (گ) | Ñef (ڭ) | Ve (ڤ)